Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
familiale verzekering
familiale verzekering

Familieverzekering OPTIPLUS

Zelfs de meest voorzichtige huisvader of huismoeder kan betrokken raken in een ongeval dat zich voordoet in het privéleven. Om ervoor te zorgen dat u dan voldoende beschermd bent en u uw privévermogen niet dient aan te spreken, sluit u best een familieverzekering af.

U bent immers aansprakelijk voor de schade die u door een fout of zelfs een kleine onvoorzichtigheid berokkent aan derden. Ook uw kinderen kunnen in hun jeugdige onbezonnenheid al eens brokken maken.

De familieverzekering zorgt ervoor dat de slachtoffers worden vergoed indien bijvoorbeeld:

  • u of uw gezinsleden als voetganger of fietser een ongeval veroorzaken
  • uw kinderen bij oma een vaas omver gooien
  • uw hond een voorbijganger bijt
  • uw minderjarig kind ondanks uw verbod met uw wagen gaat rijden en een ongeval veroorzaakt

Rechtsbijstand

Maar u kan ook zelf het slachtoffer worden van een ongeval in uw privéleven en nood hebben aan juridische bijstand. Daarom kan u ook naast de waarborg "burgerlijke aansprakelijkheid" de waarborg "rechtsbijstand" onderschrijven. Alzo geniet u van de nodige rechtshulp.

Combi-polis

Combineer uw familieverzekering en uw brandverzekering in één verzekeringscontract en krijg een stevige reductie op uw jaarlijkse premie.