Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
optimalisatieclausule

Kent u onze optimalisatieclausule al?

Alhoewel in onze brandpolis zeer ruime waarborgen voorzien zijn en wij de test met andere brandpolissen van andere verzekeraars met glans kunnen doorstaan, hebben wij een unieke clausule in onze polis opgenomen: de optimalisatieclausule.

Wat houdt de optimalisatieclausule precies in?

Indien er zich een schadegeval voordoet, dat niet valt onder de beschrijving van de diverse waarborgen van onze polis en u kan aantonen dat dit schadegeval bij een andere brandverzekeraar wel zou verzekerd zijn zonder bijpremie, dan vergoeden ook wij deze schade en dit tot beloop van maximaal € 10 000.