Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
brandverzekering
brandverzekering

Woningverzekering OPTIPLUS

Onze woningverzekering beschikt over ruime waarborgen, waardoor uw woning en de inhoud ervan optimaal verzekerd is niet alleen tegen brand maar ook tal van andere risico's die zich kunnen voordoen, zoals:

  • waterschade
  • stookolieschade
  • stormschade, hagelschade en schade door sneeuw- en ijsdruk
  • elektrisch risico
  • glasbreuk
  • aanraking door vreemde voorwerpen.  Bijvoorbeeld: door een auto die van de weg slingert tegen uw woning
  • beschadiging aan uw woning door dieven of vandalen enz...

Bijkomend kan u zich ook laten verzekeren voor:

  • diefstal van uw inboedel
  • rechtsbijstand, d.w.z. U kan beroep doen op Optilex, de onafhankelijke rechtsbijstandsdienst om u bij te staan bij gebeurlijke geschil omtrent de oorzaak en waarborg van een schadegeval in het kader van de brandpolis.
  • onrechtstreekse verliezen, d.w.z. u krijgt een forfaitaire vergoeding van 10% bovenop de schadevergoeding om allerlei kosten zoals telefoon, administratie, verplaatsing te bekostigen.

Optimalisatieclausule: uniek op de verzekeringsmarkt!

Optimco is de énige verzekeraar die ervoor zorgt dat u ook vergoed wordt voor schade die bij andere verzekeraars zou vergoed worden, terwijl die waarborg niet in onze polis vermeld zou staan. Alzo spelen we in op de voortdurende aanpassingen en noden die zich voordoen in de markt.