Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
voordeeltarieven

Optimco-tarief

Optimco is de maatschappij bij uitstek voor de goede autobestuurders.  Zij krijgen bij ons één van de goedkoopste tarieven op de markt: het Optimco-tarief.
Onze filosofie: goede autobestuurders hoeven niet mee te betalen voor het onsociale gedrag van brokkenmakers.

In het Optimco-tarief werken wij met de notie "verzekerde periode" (afgekort VP) .
Dit is de periode waarin u als verzekeringnemer positief scoort op een aantal punten zoals schadeverleden, frequentie van verandering van verzekeraar, premiebetaling en rijervaring.

Overtuig uzelf via onderstaande premievoorbeelden in BA:

 • verzekeringnemer 27 jaar, VP 42 maanden, 80 kw: € 355,85 (zone A)
 • verzekeringnemer 30 jaar, VP 18 maanden, 50 kw: € 398,99 (zone A)
 • verzekeringnemer 29 jaar, VP 30 maanden, 72 kw: € 324,94  (zone AA)
 • verzekeringnemer 47 jaar, VP 42 maanden, 120 kw: € 371,00 (zone AA)
 • verzekeringnemer 62 jaar, VP 54 maanden, 130 kw: € 283,85 (zone AA)
 • Deze premies zijn totale premie, taksen en bijdragen inbegrepen, voor de BM-graden 00, 01 en 02.
  Bovenstaande tarieven zijn geldig vanaf 1/02/2021.

Senioren

Senioren die altijd al voorzichtige bestuurders zijn geweest , blijven bij ons niet in de kou staan. Zij kunnen bij ons beroep doen op het zéér voordelige "Senioren-tarief".

Waarom immers zouden zij plots véél meer moeten betalen? Niet de leeftijd maar het rijgedrag is doorslaggevend voor de bepaling van de premie.

Voorwaarden om het senioren-tarief te bekomen:

 • verzekeringnemer is 66 jaar of ouder
 • andere gebruikelijke bestuurders zijn minstens 30 jaar oud
 • u bent reeds minstens 54 maanden verzekerd met maximaal één ongeval in fout

Jongeren

Ook jeugdige bestuurders zijn bij ons welkom. Waarom immers zouden jongeren geen goede autobestuurders kunnen zijn? Alleen moeten zij de kans krijgen het te bewijzen en moeten ze nog enige rijervaring opdoen.

Nog veel te vaak wordt de toevlucht genomen om jongeren te verzekeren op naam van hun ouders, om alzo te genieten van een laag tarief. Evenwel wanneer deze verzwijging aan het licht komt bij een gebeurlijk ongeval, kunnen de financiële gevolgen zeer zwaar zijn. De verzekeraar kan dan alle uitgaven die ze dient te verrichten aan het slachtoffer, terugvorderen van de verzekeringsnemer. Als dit schadegeval dan ook met gekwetsten gepaard gaat, kan de rekening tot in de duizenden euro oplopen.

Voorkom deze problemen en geef het risico waarheidsgetrouw op.

Wij hebben voor jongeren speciaal het "Juventus-tarief" uitgewerkt dat de mogelijkheid geeft aan een redelijk tarief rijervaring op te doen. Het Juventus-tarief kan onderschreven worden met verhaalsrecht (waardoor de bestuurder extra aangezet wordt tot voorzichtigheid, want deze dient bij een gebeurlijk schadegeval een beperkt bedrag zelf te betalen) of zonder verhaalsrecht aan een iets hogere premie.