Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
rechtsbijstand
rechtsbijstand

Rechtsbijstand voor motorvoertuigen

Deze verzekering is eigenlijk voor elke autobestuurder onmisbaar.   U loopt immers steeds de kans betrokken te raken in een juridische procedure naar aanleiding van een ongeval.  Op dat moment zal de onafhankelijke rechtsbijstandsafdeling OPTILEX uw belangen optimaal verdedigen en desnoods een advocaat of deskundige die u vrij kan kiezen, aanstellen.

Bij Optimco voorziet de polis Rechtsbijstand OPTIMALE in héél wat voordelen en dit aan een zeer gunstige premie:

  • uitgebreide strafrechtelijke verdediging, ook o.a. in geval van betichting van alchoholintoxicatie.
  • uitgebreide bijstand bij het verhalen van uw ongevalsschade op de aansprakelijke partij en bij contractuele geschil o.a. met de carwashuitbater, takelfirma enz....
  • voorschieten van de schadevergoeding, als de aansprakelijke tegenpartij de zaak laat aanslepen.
    NIEUW: vanaf 1 november 2013:  Voorschot voor fietsschade.
  • vergoeding van uw schade als de tegenpartijd onvermogend is.

Zelfs als u als fietser of voetganger het slachtoffer zou worden van een verkeersongeval en de aanrijder is onvermogend, vergoeden wij u!

U kan er voor opteren om de waarborg rechtbijstand op te laten nemen in de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid of de waarborg als een apart contract af te sluiten.

Klassieke formule

Naast de "optimale" rechtsbijstand kan u ook opteren voor de "klassieke" formule, die voordeliger is.

Gezinsrechtbijstand

Zijn er meerdere voertuigen in het gezin, dan kan het voordeliger en makkelijker zijn om een gezinsrechtsbijstand af te sluiten.