Optimco Verzekeringen
De verzekeraar op mensenmaat
BOB-waarborg
BOB-waarborg

BOB-waarborg

In al onze polissen BA-personenauto en lichte vrachtwagen is de mogelijke aansprakelijkheid van BOB, de nuchtere chauffeur, gewaarborgd.

Volgens de rechtsspraak kan een BOB-chauffeur namelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die bij berokkent aan het voertuig waarmee hij anderen, die een glaasje op hebben, naar huis vervoert.  Het is dus oppassen als uw niet zo nuchtere vriend u vraagt  hem/haar met zijn/haar auto veilig naar huis te voeren.

Indien u verzekerd bent bij Optimco, kan u met een een gerust gemoed deze vriendendienst vervullen.  Mocht u betrokken geraken in een verkeersongeval, dan zorgt Optimco ervoor dat u niet hoeft op te draaien voor de kosten aan dat voertuig.